1

An Unbiased View of หัวขับวาล์วลม

News Discuss 
อุปกรณ์ควบคุมการไหลระบบทำความเย็น วาล์วเปิด-ปิด เป็นหัวขับวาล์วชนิดที่เมื่อเกิดความผิดพลาดในการทำงานขึ้น หรือ เมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้อง หัวขับวาล์วชนิดนี้จะปล่อยสปริงออกมาทันทีเพื่อทำการเปิด – ปิดวาล์ว โดยหัวขับวาล์วชนิดนี้จะสามารถทำงานได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้น จึงควรใช้หัวขับวาล์วชนิดนี้เฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ซึ่งหัวขับวาล์วชนิดนี้มีข้อดีตรงที่ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการเปิด – ปิดวาล... https://judah57s9t.blog2learn.com/58852390/the-ultimate-guide-to-ห-วข-บวาล-วลม

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story